Privacitat

De conformitat amb el que estableix l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre i la LSSICE 34/2002 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades l’informem els punts següents:

– Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de Loftcations Bcn.

– La finalitat de l’tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació de el servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.

– Les dades sol·licitades a través d’aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació de servei. Aquests són adequades, pertinents i no excessius.

– La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.

– Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercitar els corresponent drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la llei 34/2002 de l’11 de juliol, davant Loftcations Bcn com a responsables de l’arxiu.

Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: infoloftcations@gmail.com